CHI TIẾT CĂN LIỀN KỀ MẪU M13 – DIỆN TÍCH: 109 M2

Vị trí lô m13

 

Mat-bang-tang-1-M13

 

mat-bang-tang-2-M13

 

mat-bang-tang-3-4-M13

 

Mat-bang-tang-5-M13

 

Mat-bang-tang-mai-m13

Mẫu liền kề M13
Đánh giá bài viết